Overzicht PayForm

Hoofdfunctie van PayForm is vanouds het aanmaken en beheren van uw eigen betaal- en incasso opdrachten die u samenvoegt tot een verzamelopdracht om te kunnen importeren in Internetbankieren. De opdrachten worden vervolgens door uw bank in 1 totaalbedrag van uw rekening afgeboekt (dan wel bijgeboekt ingeval van incasso).

In het SEPA tijdperk moeten ook verzamelopdrachten dus voldoen aan de nieuwe Europese betaalstandaarden. Met de nieuwe versie van PayForm kan dit.
Hieronder ziet u een kort overzicht van de belangrijkste functies van PayForm. Voor meer info verwijzen wij naar de uitgebreide gebruikshandleiding die u met onderstaande button kunt downloaden. U kunt ook een gratis demoversie aanvragen.

Handleiding
* Integriteits check
In tegenstelling tot ClieOp beschikt de SEPA standaard niet over een mogelijkheid om de integriteit van uw betaal of incassobestanden te kunnen bewaken gedurende het maken en versturen. PayForm voorziet daarom in een controlefunctie op basis van SHA-1 versleuteling waarmee u de integriteit van uw bestanden kunt bewaken.

Belangrijkste functies en showcase

Overzichtelijke interface

PayForm heeft een aantrekkelijke en eenvoudige interface

PayForm heeft een zeer overzichtelijke user interface met gescheiden tabbladen voor het samenstellen van Betaalbestanden, Incasso bestanden en BTL91 bestanden (optioneel). Vanuit dit menu beheert u ook uw adresboeken.

Beheer uw eigen adresboeken

Beheer eigen adresboeken voor uw Debiteuren en Crediteuren

klik op de afbeelding voor een korte showcase met meer uitleg

U kunt adresboeken aanleggen voor uw debiteuren en uw crediteuren. Aangezien voor debiteuren (incasso relaties) meer gegevens moeten worden vastgelegd (o.a. machtigingskenmerken) werkt PayForm met gescheiden relatiebestanden.
U kunt werken met eigen relatiecodes; diverse zoekfuncties maken het eenvoudig om relatiegegevens te wijzigen en te selecteren bij het maken van een betaal- of incasso opdracht.

Verder legt u ook uw eigen rekening gegevens vast die later als tegenrekening dienen voor uw betaal- of incasso opdrachten.
 • Beheren adresboeken voor Crediteuren en Debiteuren
 • Handige zoekfuncties voor relatiebeheer en -selectie
 • Beheren eigen rekeninggegevens met IBAN en BIC
 • Beheren mandaat en machtigingsgegevens

 

 

 

Stel opdrachtenbestanden samen

Beheer betaal- en incasso opdrachten met behulp van uw adresboek.

klik op de afbeelding voor meer uitleg

Nadat uw adresboeken zijn ingericht kunt u beginnen met het aanmaken van verzamel bestanden met betaalopdrachten.
Dat kunt u doen met een van de importfuncties (zie hieronder) of rechtstreeks in PayForm. Nadat het bestand gereed is kunt u het met een klik converteren naar een verzamelbestand in het SEPA-XML formaat en naar uw bank versturen in Internet bankieren.
 • Betaalopdrachten aanmaken met behulp van het adresboek
 • Incasso opdrachten aanmaken met behulp van het adresboek
 • Beheren van wijzigingen in machtigingen

 

 

 

Maak verzamelbestanden in SEPA formaat

Voeg opdrachten samen en converteer deze naar het nieuwe SEPA formaat

klik op de afbeelding voor meer uitleg

Nadat u een bestand met betaal- of incasso opdrachten hebt samengesteld kunt u deze samenvoegen tot een verzamelbestand in het nieuwe pain (xml) formaat formaat. U kiest hiervoor button Exporteer SEPA.

PayForm kent een controlefunctie die tijdens de opslag van het opdrachtenbestand naar het SEPA-XML formaat een bestand met controlegegevens aanmaakt (inclusief hashtotaal op basis van SHA1). Deze info kunt u printen en zo mogelijk vergelijken met de uitkomsten bij uw bank.
 • Maak verzamelbestanden in het nieuwe pain bestandsformaat
 • Berekening controlegegevens bij aanmaak verzamelbestand
 • Ge├»ntegreerde hashing functie op basis van SHA1
 • Controlegegevens apart uit te printen

 

 

 

Import en Export

Importeer of exporteer bestanden vanuit en naar PayForm.

Opdrachten kunt u importeren (bijv. uit Excel) indien deze zijn opgemaakt in tekstformaat (tab-gescheiden .txt).
Een andere importfunctie is aanwezig voor het aanmaken van adresboeken, eveneens in tekstformaat (punt-komma gescheiden .csv).

Voorwaarde bij import is wel dat zowel aantal als volgorde van de velden precies overeenkomt met de bestandsstructuur van PayForm.

Exportfuncties zijn beschikbaar voor het opslaan van adresboeken en opdrachtbestanden in tekstformaat. Met een dergelijk exportbestand kunt u in een extern pakket, bijvoorbeeld MS Excel, het bestand sorteren en/of er andere berekeningen en analyses op los laten. Na eventuele bewerkingen kunt u het bestand weer importeren.
 • Import van relaties (.csv formaat)
 • Import van opdrachten (.txt formaat)
 • Export van adresboek naar tekstbestand (.csv formaat)
 • Export van opdrachten naar tekstbestand (.txt formaat)

 

 

 

BTL91 (optioneel)

Maak opdrachten in vreemde valuta met behulp van uw adresboek.

klik op de afbeelding voor meer uitleg

Vergelijkbaar met SEPA opdrachten kunt u een adresboek met uw VV relaties aanleggen waarmee u betaalopdrachten in vreemde valuta kunt maken. NB: deze functie is alleen beschikbaar in de extended versie van PayForm.
Nadat het bestand gereed is kunt u het met een klik omzetten naar het BTL91-formaat en naar uw bank versturen in Internet bankieren.

Bij de export van uw opdrachten naar BTL91 wordt door PayForm automatisch een controlebestand opgemaakt om de integriteit van uw bestand te kunnen bewaken (zie #4).
 • Beheren adresboek voor Crediteuren in vreemde valuta
 • Handige zoekfuncties voor relatiebeheer en -selectie
 • VV opdrachten aanmaken met behulp van het adresboek