Wijziging SEPA Incasso

Met ingang van november 2016 is het nieuwe SEPA SDD rulebook 9.0 van kracht, waarin een aantal belangrijke wijzigingen voor de SEPA incasso worden geïntroduceerd, die de aanlevering en verwerking van incasso's eenvoudiger zal maken.

1. aanlevertermijnen worden korter

Vanaf november 2016 mag u incassobatches slechts één werkdag voor de gewenste uitvoeringsdatum bij uw bank aanleveren. De tijdlijnen gaan hiermee voor alle incassotypes terug naar D-1. Let u er wel op dat uw bank in de praktijk mogelijk toch vraagt om bestanden een dag eerder aan te leveren! Raadpleeg dus uw bank hiervoor.

Wat betekent deze wijziging voor het gebruik van PayForm
Er is geen impact. PayForm toont standaard de datum van vandaag als uitvoeringsdatum van het verzamelbestand. Deze datum dient u dus ALTIJD aan te passen, rekening houdend met weekenddagen, feestdagen e.d.

 

2. Gebruik van het sequentie type FIRST niet langer verplicht

Hiermee vervalt dus het onderscheid tussen de eerste incasso van een reeks (FIRST) en de vervolgopdrachten (RCUR).
Let op: het onderscheid tussen de eenmalige incasso en een reeks incasso's blijft wel bestaan!

Wat betekent deze wijziging voor het gebruik van PayForm
PayForm kent het onderscheid tussen de eerste incasso van een reeks en de vervolgopdrachten. In de praktijk heeft dit onderscheid dus geen betekenis meer.
De Nederlandse banken hebben echter aangegeven dat het gebruik van de oude codes ook in de toekomst ondersteund zal blijven worden. Bij het aanmaken van de opdrachten kunt u dit element voortaan dus zonder gevolgen negeren.

 

3. Wijziging binnen machtigingen

Een derde wijziging betreft het aanleveren van wijzigingen (amendments) op bestaande machtigingen, meer in het bijzonder het doorvoeren van een wijziging in het rekeningnummer van de debiteur.
In het oude regime was het van belang om te weten of het ging om een een andere rekening bij dezelfde bank of dat het een andere rekening bij een andere bank betrof. Dit onderscheid komt te vervallen.
Hiermee ontstaat een wijziging in de XML bestandsinstructies voor mandaatswijziging.

Wat betekent deze wijziging voor het gebruik van PayForm
Het doorvoeren van wijzigingen op bestaande mandaten (wijziging rekeningnummer debiteur) gaat leiden tot een ander XML bestand. Vanaf het moment dat uw bank deze wijziging intern gaat doorvoeren in de controles, is deze functie in PayForm dus niet meer bruikbaar!

 

NB: De meeste banken hanteren een periode van een jaar om haar klanten de gelegenheid te geven om deze wijziging in de interne procesgang door te voeren (installeren van updates dus) en te testen.
Het moment waarop deze wijzigingen van kracht worden kan per bank variëren; informeer dus bij uw bank naar de precieze ingangsdatum.
Zoals u zult weten is PayForm als een standaard pakket uitgebracht (as-is), zonder jaarlijks onderhoudsabonnement.

Aangezien de hiernaast genoemde wijzigingen slechts zeer beperkte impact hebben op de functionaliteit van PayForm zal geen nieuwe versie van het programma worden ontwikkeld.
Bank-specifieke aanpassingen worden eveneens in principe niet door ons uitgevoerd.

Bestaande licentiehouders kunnen bij ons altijd informeren naar mogelijke maatwerk oplossingen. Zie hiervoor onze support pagina..